Prin proiectul „Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez, proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, 2014-2020, Asociația Excelsior își propune să promoveze și să protejeze mlaștinile din zona Satchinez.

 

Mlaștinile de la Satchinez se află la circa 25 km NV de Timișoara. Din punct de vedere geomorfologic, acestea se află la contactul a trei câmpii cu caractere morfologice diferite: Câmpia Timisului, Câmpia Vingai, Câmpia Jimboliei.

 

Mlaștinile de la Satchinez, împreună cu complexul lacustru, sunt considerate un rest al fostelor mlaștini, inundate periodic, ce ocupau în trecut cea mai mare parte a Câmpiei Banatului. Se caracterizează prin existența unor mlaștini permanente ce alternează cu suprafețe ocupate de stuf, bălți, fânețe și pâlcuri de sălcii.

 

Zona de tampon este importantă atât pentru protecția rezervației cât și prin faptul că reprezintă locul de hrănire pentru numeroase specii de păsări. Aceasta cuprinde: acumularea Satchinez, Balta Bărăteaz, Balta Mare și Balta Zootehnie și Balta Verbuncu .

 

În cadrul proiectului a fost organizat concursul intitulat ,,Mlaștinile Satchinez – Delta Banatuluiˮ, editia 1, desfășurat în octombrie 2017. Elevii școlii noastre, coordonați de prof. Udrea Mirela, au câștigat:

premiul I la gimnaziu, elevul Bojoagă Cosmin, cl. a VII-a A;

premiul II, la ciclul primar, eleva Beznă Claudia, cl. a IV-a A.

 

Editia a 2-a a concursului a avut loc în mai 2018, am câștigat premiul II, la gimnaziu, elevul Bojoagă Cosmin, cl. a VII-a A.

 

Școala Gimnazială Variaș este partener în acest proiect alături de școlile din Satchinez, Biled, Orțișoara, Vinga.