Școala Gimnazială Variaș își desfășoară activitatea în cea mai mare comună din județul Timiș, comuna Variaș, o localitate cu aproximativ 6000 de locuitori situată la 40 km distanță față de Timișoara. Ca unitate cu personalitate juridică, Școala Gimnazială Variaș are 4 structuri: Școala Gimnazială Gelu și Grădinița PN Gelu, aflate în satul Gelu, la distanță de 8 km față de Variaș; Grădinița PN Sânpetru Mic, situată la 11km de Variaș, și Grădinița PP Variaș, în centrul de comună, în Variaș.

Pe raza întregii comune sunt școlarizați 700 elevi și preșcolari. Există câte trei rânduri de clase, atât la ciclul primar, cât și la cel gimnazial. Numărul de cadre didactice este de 44, marea lor majoritate fiind localnici, iar 80% sunt titularii școlii. La nivelul școlii există comisii metodice ale educatorilor, ale învățătorilor, de științe reale, de științe umane , comisia de asigurare a calității și comisia diriginților, toate cu o activitate intensă și avaâd ca principal obiectiv creșterea calității actului educațional. Consiliul elevilor este o structură reprezentativă a elevilor la nivelul școlii, care promovează activități ce încurajează dezvoltarea personală a elevilor, voluntariatul și implicarea în comunitate, sub îndrumarea unui coordonator cadru didactic. Scopul principal este de a apăra și promova  drepturile și interesele elevilor și de a implica elevii în actul educațional, în viața civică, socială și culturală.
În centrul tuturor activităților desfășsurate în școala noastră se află ELEVUL, cu toate nevoile lui și cu toate schimbările mediului socio-economic în care se află el.