ANUNȚ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ ORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA 12.09.2019-20.09.2019 CONCURS PENTRU URMĂTOARELE POSTURI/CATEDRE VACANTE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020:

  • LIMBA GERMANĂ – 8 ore
  • LIMBA MATERNA MAGHIARĂ – 4 ore
  • LIMBA MATERNĂ SÂRBĂ (Variaș) – 4 ore
  • LIMBA MATERNĂ SÂRBĂ (Gelu) – 4 ore
  • LIMBA MATERNĂ UCRAINEANĂ – 4 ore
  • RELIGIE PENTICOSTALĂ – 2 ore
  • CULTURĂ CIVICĂ, GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI – 4 ore
  • EDUCAȚIE FIZICĂ – 4 ore
  • CHIMIE – 8 ore (4 ore la Gelu)

Înscrierea și depunerea dosarelor se face la secretariatul Școlii Gimnaziale Variaș, în perioada 12-13 septembrie 2019,  în intervalul orar 1000-1400.

Cererea de  înscriere care conține documentele necesare se ridică de la secretariatul Școlii Gimnaziale Variaș.

 

DIRECTOR,

Prof. MUNTEANU CORINA

 

Graficul de organizare și desfășurare a concursului pentru personal didactic calificat

 

 

Activitatea

 

Perioada
Preluarea dosarelor de înscriere la concurs 12-13 septembrie 2019
Verificarea și validarea dosarelor de înscriere la concurs;

Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs;

Afișarea graficului de desfășurarea a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă.

16 septembrie 2019
Desfășurarea inspecțiilor la clasă, a probelor practice/orale în profilul postului;

Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probei scrise.

17 septembrie 2019, ora 10
Desfășurarea probei scrise 18 septembrie 2019, ora 10
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 18 septembrie 2019
Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatele obținute la proba scrisă 18 septembrie2019, ora14-16
Soluționarea contestațiilor 18 septembrie 2019
Validarea rezultatelor finale de către consiliul de administrație al unității de învățământ 19 septembrie 2019
Afișarea rezultatelor finale 20 septembrie 2019
Repartizarea pe posturi a candidaților care au obținut cel puțin media 5, conform art. 4, alin.4 din metodologie, în ordinea descrescătoarea a mediilor 20 septembrie 2019
Emiterea deciziilor de numire pe post și încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată 20 septembrie 2019
Comunicarea la ISJ Timiș a repartizărilor candidaților pe posturi 20 septembrie 2019

 

 

DIRECTOR,

prof. Corina MUNTEANU

 

 

Graficul de organizare și desfășurare a testării pentru personal didactic  necalificat

 

Activitatea

 

Perioada
Preluarea dosarelor de înscriere la concurs 12-13 septembrie 2019
Verificarea și validarea dosarelor de înscriere la concurs; 16 septembrie 2019
Desfășurarea probei scrise 17 septembrie 2019, ora 10
Desfășurarea interviului 18 septembrie 2019, ora 10
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 18 septembrie 2019
Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatele obținute la proba scrisă respectiv cu privire la organizarea și desfășurarea interviului 18 septembrie2019, ora14-16
Soluționarea contestațiilor 18 septembrie 2019
Validarea rezultatelor finale de către consiliul de administrație al unității de învățământ 19 septembrie 2019
Repartizarea pe posturi a candidaților 20 septembrie 2019
Afișarea rezultatelor finale 20 septembrie 2019
Emiterea deciziilor de numire pe post și încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată 20 septembrie 2019
Comunicarea la ISJ Timiș a repartizărilor candidaților pe posturi 20 septembrie 2019

 

 

DIRECTOR,

prof. Corina MUNTEANU