INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ

EXAMEN DE EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a

ANUL ŞCOLAR 2019-2020

CENTRUL DE EXAMEN NR. 56

UNITATEA ŞCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ

                                             CONTESTAȚII EVALUARE NAȚIONALĂ

 

            În conformitate cu datele din Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, preluarea contestațiilor se va efectua fizic și online, în centrele de examen, în următoarele date:

  • 22 iunie 2020, între orele 16.00 și 19.00
  • 23 iunie 2020, între orele 8.00 și 12.00.

Condiții care trebuie respectate în cazul depunerii contestației la sediul centrului de examen:

  • Obligația părinților/reprezentanților legali de a prezenta certificatul de naștere sau cartea de identitate a candidatului în momentul depunerii contestației. Acest act este necesar deoarece numele, inițiala tatălui, prenumele și CNP-ul elevului trebuie atent verificate în momentul introducerii contestației în aplicația informatică;
  • Pentru fiecare probă contestată se utilizează câte un formular tipizat de depunere a contestației care este semnat de candidatul minor și, obligatoriu, de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia;
  • Contestațiile sunt înregistrate în unitatea de învățământ.

Condiții care trebuie respectate în cazul depunerii contestației on-line:

  • adresa de e-mail destinată transmiterii contestațiilor on-line: scoalavarias@yahoo.com
  • pentru fiecare probă/lucrare la care se solicit reevaluarea, se transmit pe adresa de e-mail indicată mai sus, în format scanat, formularul tipizat completat, semnat de către părinte și candidat însoțit de o copie după CI/certificatul de naștere al elevului;
  • după transmiterea on-line a celor două documente (cererea și copia CI sau certificate de naștere), părinții/reprezentanții legali ai candidaților se asigură, prin apelarea numărului de telefon 0256387523 că contestația a fost primită.
  • După telefonul de confirmare, contestația se înregistrează în unitatea de învățământ, iar numărul de înregistrare se transmite (reply) contestatarului.
  • Atenție: Constestația depusă online, care nu este urmată de telefonul părintelui/ reprezentantului legal al absolventului nu va fi luată în considerare.

Formularul tipizat de depunere a contestației: Cerere_ contestatie_2020

IMPORTANT: Prevederile articolului 8 și 9 din OMEN nr. 4916/2020: nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere prin nota acordată la contestații. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

DOCUMENTE IMPORTANTE 
CLASA a VIII-a, anul școlar 2019-2020

Adresa ISJ privind perioada premergătoare finalizării cursurilor pentru elevii claselor a VIII-a și pregătirii examenului de evaluare națională  Adresa_ISJ_EN_2020

ORDIN – organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 OMEC_4248_2020

ORDIN – organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 OMEN 4916 din 2019

ORDIN Nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României Ordin nr4266_840_2020

ORDIN nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării ORDIN_nr.4267_841_din_19_mai_2020

PROCEDURĂ privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale, evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a Procedura_26651_2019

ADMITERE LICEU 2020

ORDIN Nr.4325 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul scolar 2020-2021 Calendar admitere inv profesional inclusiv dual

Plan de școlarizare – liceu pentru anul școlar 2020-2021 Specializari_LICEU_2020_2021

Documentele importante privind organizarea și desfășurarea

EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ 

PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, anul școlar 2018-2019

Ordinul MEN nr. 4813 din 2018

Procedura MEN 26651

Anexa OMEN nr 3124

Anexa_2_metodologie_evaluare_nationala_2011_

Documente importante privind

ADMITEREA elevilor în licee și școli profesionale

GHIDUL CANDIDATULUI 2019-2020