,,Oameni, evenimente, tradiţii din Banatul de câmpie”

EDIȚIA A XIII-A, 9 iunie 2018

                Proiectul ,,Oameni, evenimente, tradiţii din Banatul de câmpie”, simpozion și editarea volumului cu același nume, a fost inclus în CAEJ sub nr. 64/2018, ajungând la ediția a XIII-a. Proiectul s-a desfășurat în perioada  martie-iunie 2018.

Pe parcursul lunii aprilie s-a desfășurat înscrierea la simpozion și s-au trimis invitații la instituțiile partenere. S-a realizat, apoi, o selecție riguroasă a comunicărilor, urmărind îndeplinirea criteriilor științifice și respectarea tematicii propuse.

La manifestarea culturală, aflată la a XIII-a ediţie, au participat: un muzeograf de la Muzeul Banatului Timișoara, un reprezentant al Asociației culturale „Concordia”, din Cenad, cadre didactice de la școlile din Variaș, Gelu, Periam, Lovrin, Timișoara.

Simpozionul a fost deschis de organizatorul manifestării, care a rostit cuvântul de salut celor prezenţi. Responsabilul proiectului, face, apoi, o prezentare a volumului în care au fost publicate comunicările simpozionului din ediția anterioară. A urmat susținerea studiilor științifice pregătite de participanţi pentru această ediţie, care s-au remarcat prin originalitate, dezvăluind aspecte inedite, legate de istoria, cultura şi tradiţiile zonei. Comunicările au fost urmate de dezbateri interesante, care au adâncit şi clarificat anumite probleme, inerente activităţii de cercetare.

Proiectul este construit ca un parteneriat între Şcoala Gimnazială Variaş și Primăria Comunei Variaș, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Muzeul Banatului Timişoara.

Cartea „Oameni, evenimente, tradiţii din Banatul de câmpie” (vol. XII), a avut un ecou deosebit în rândul locuitorilor comunei Variaş şi ai localităţilor din împrejurimi, deoarece conţine informaţii inedite, referitoare la istoria, cultura şi civilizaţia spaţiului bănăţean de câmpie. Armonia, spiritul de toleranță, schimbul reciproc de valori, care au caracterizat relațiile interetnice din arealul „Banatul de câmpie”, reprezintă modele de conviețuire pentru generațiile actuale, demne de urmat. Prin urmare, această manifestare culturală, prin produsele sale, contribuie, atât la păstrarea memoriei colective în localitățile Banatului de câmpie, cât și la educația interculturală a oamenilor care trăiesc în acest spațiu.

Fiind la a XIII-a ediție, simpozionul a devenit un eveniment tradiţional. El a creat o stare de spirit, în rândul locuitorilor comunei Variaş şi ai localităților învecinate, favorabilă cunoaşterii trecutului zonei, a valorilor materiale şi spirituale create în acest spaţiu bănăţean. Distribuirea gratuită a broșurii cu lucrările simpozionului, atât locuitorilor din Variaș și împrejurimi, dar și la biblioteca comunală și școlară, a determinat difuzarea pe o scară cât mai mare a rodului cercetărilor istorice și etnografice, care au ca obiect Banatul de câmpie.